Исламски начин на лекување на психички болести

Лечењето на психички заболувања на исламски начин се фокусира на духовното здравје и благосостојба на една личност. Исламот препознава дека се вклучени различни аспекти на човековот, вклучувајќи го и духовниот аспект. Затоа, лечењето на психички болести на исламски начин се фокусира на комплексно и целосно лечење на една личност. Освен духовните лекови, терапијата на исламски начин може да вклучува и физички лекови кои се препишани од страна на доктор. Тие можат да вклучуваат медикаменти, витамини, диета, вежбање и здрав начин на живот. Во Куранот, Аллах ја признава важноста на здравиот начин на живот и здравата исхрана.

Еден од основните аспекти на исламската методологија за лечење на психички болести е молитвата. Молитвата не само што ја засилува врската на човекот со Аллах, туку и помага да се умири умот, да се стекне мирот и да се намали стресот и тревогата. Секој мусулиман треба да ја извршува молитвата пет пати на ден, што овозможува дневна доза на духовна рефлексија и мир.

Други аспекти на исламската методологија за лечење на психички случаи вклучуваат исчитување на Куранот и терапија со зикр, што е често спомнување на Аллаховото име. Терапијата со зикр може да помогне во умирување на умот, да се намали тревогата и да се засили духовната сфера. Слушање на поучни предавања и мотивациски говори кои ќе не насочат кон правилно постапување.

Терапијата на исламски начин обично вклучува консултирање со верски учител или исламски советник. Овој „духовен“ учител може да помогне во препознавањето на проблемите и да ги помогне пациентите да ги превладеат со помош на духовната мудрост и приближување со Аллах.

Терапијата на исламски начин може да вклучува и промени во животниот стил на пациентите.

Здрава исхрана, редовна физичка активност и одржување на добри меѓучовечки односи се важни делови од животниот стил кои можат да бидат вклучени во терапијата на исламски начин. Духовната страна на терапијата може да вклучува и различни видови на медитација(осамување), молитви и други духовни практики кои можат да помогнат во превладувањето на животните предизвици. Исламскиот начин на живот го поддржува здравиот начин на исхрана, вклучувајќи го почитувањето на забранетите храна и пијалоци, како и препораки за умерена исхрана. Овие промени во животниот стил можат да имаат позитивен ефект на здравјето на пациентите и да го подобрат нивниот општествен и духовен благопријатенство.

Овој начин на лекување има за цел да ги оздрави телото, умот и душата на пациентот, со што се остварува комплетно здравствено благосостојба.

Напоменуваме дека покрај облигаторните медицински лекови, духовните лекови се терапијата на исламски начин. Тие можат да вклучуваат читање и толкување на Куранот, изведување на намаз, зикр и други духовни практики. Овие практики имаат за цел да ја засили верата и да се подобри духовната состојба на пациентот.

Со ова, заклучуваме дека терапијата на исламски начин е комплексен начин на лекување кој ги засилува телото, умот и душата на пациентите. Таа има за цел да ги промени нивните животни стилови и да ги води кон здравствена и духовна благосостојба.

62. Тој Кој на човекот кој е во неволја, кога ќе Му се обрати, му се одѕива,
и Кој злото го отстранува и Кој на Земјата едни со други ве сменува.
Зарем покрај Аллах постои друг бог?! Колку малку размислувате!

27. Поглавје од Куранот, 62 стих, „Ен Немл“ („Мравки“)

Извор: Инфосилам

За авторот

Горан Димитриески е блогер и истражувач на ориенталните цивилизации.

Коментари

Најнови видеа