Куранот и суннетот за методите за ублажување на болките

Поголемиот број на начници се сложуваат дека Пратеникот Јусуф, а.с., немал конкурент во отменоста и убавиот изглед, до таа мера што група на жени кои биле повикани од страна на азиз (титула дадена на крал во одреден временски период) да го видат, заборавиле дека имаат ножеви во своите раце и место да го сечат овошјето, тие си ги исекле сопствените раце, а да тоа не го ни почуствувале.

Приказната може да биде неверојатна и неуверлива за неверниците, но науката, со посретсво на научни методи и анатомијата, имаат поинакво мислење кое во потполност е компатабилно со горе наведениот ајет.

Дистракција или одвраќање на внимание – за да се ублажат болките

Промената на перцептивната концентрација предизвикана со било што, што ги пренасочува мислите денес е факт во кој науката верува.

Во тој процес човекот, под влијание на одредени дистрактори, почнува да заборава, односно станува изолиран од своите болки. Дневните соништа и гледањето на ТВ е убав пример, прво внатрешен процес, додека второ е надворешен процес при кој конценрацијата на некоја личност која е крајно вознемирена и во потполност се насочува на друга престава (дистрактор).

Нема сомнеж, како што вели науката, дека најефективен дистрактор кој ќе завладее со телото е оној кој го одвлекува вниманието на центарот за вид, слух, вкус, мирис и чуство.

Во експериментите, кои ги направиле истражувачите во едукациската болница, некои луѓе, во текот на операцијата, биле изложени на фасцинантни призори, покрај пропишаните лекови, и резултатите биле извонредни во споредба со резултатите на некои луѓе кои не го примале ова додатно изложување, т.е лекот за промена на перцептивната концентрација.

Ова истражување, во кое лекарите препорачуваат покрај пропишаните или традиционални лекови користење и на додатни начини за да се намалат болките, е објавено во весникот Чест. На интернет страницата на ББЦ е објавено истражувањето под име “The return to nature”, во кое др. Геел Хопкинс вели:

„Ние успеавме да ги ублажиме болките на нашите пациенти изложувајќи ги на некои убави призори и музика. Ова им помогна доста многу во минимизирањето на ефектот на психолошка и физичка напнатост.“

Со употребата на функционални зраци врз мозокот кои ги прикажуваат апсорпцијата на крвта и храната во нервните ќелии, докажано е дека, кога личноста ќе се изложи на било што, а при тоа, тоа и предизвикува диструкција на концентрацијата, нивото на активност во некои подрачја на мозокот е намален. Тие места, како што е хипоталамбусот, цингулат гурус, сенсори кортекс и постцентрал гурус, се одговорни за примањето на чуството (доживувањето) на болка. Активноста во некои делови на мозокот се зголемува со излачувањето на ендорфинот кој делува на рецепторите за болка како опијат.

Извор: Пораканамирот

За авторот

Горан Димитриески е блогер и истражувач на ориенталните цивилизации.

Коментари

Најнови видеа