Молитвата кај децата и нејзиното позитивно влијание кое е научно потврдено

Исламот е религија која ги учи своите следбеници да живеат во согласност со Божјата волја и да го почитуваат секој човек како Божје создание. Исламскиот бон тон е сет од правила и обичаи кои ги одразуваат исламските вредности и морал. Исламскиот бон тон може да има позитивно влијание врз децата, бидејќи ги учи да бидат чесни, добри, љубезни, смирени, чисти и благодарни. Исто така, ги учи да го почитуваат своето тело и душа како аманет од Бог.

Молитвата е главен дел од исламскиот бон тон и е една од петте столбови на Исламот. Молитвата е начин на комуникација со Бог и израз на покорност и зависност од Него. Молитвата им помага на децата да развијат духовна свест, да ја засилат својата вера и да ја намалат својата анксиозност и стрес. Молитвата исто така има позитивни ефекти врз физичкото здравје на децата, бидејќи ги подобрува нивните функции на имунолошкиот систем, крвниот притисок, срцето и мозокот . Молитвата е не само обврска, туку и благослов за децата и нивните родители.

За да ја практикуваат молитвата, децата треба да ги следат некои правила и услови. На пример, треба да бидат чисти и да извршат абдест (умивање на одредени делови од телото) пред секоја молитва. Треба да се облекуваат пристојно и да го покријат своето аврет (приватни делови од телото). Треба да се насочат кон Кабата во Мека, која е правецот на молитва за муслиманите. Треба да ги изговорат дозволените зборови и движења за секоја молитва. Треба да бидат сконцентрирани и искрени во својата молитва и да не се вознемируваат од ништо.

Молитвата е поделена на пет времиња во текот на денотСекое време има одреден број на ракати (единици на молитва). Децата треба да ја извршуваат молитвата во навреме и да не ја одложуваат без важна причина. Децата треба да ја извршуваат молитвата заедно со своите родители или други муслимани, ако е можно. Молитвата во заедница е посакувана и има поголема награда од Бог. Молитвата е начин на поврзување со Бог и со другите муслимани.

Постојат неколку научни докази и трудови кои укажуваат на валидноста на тврдењата дека молитвата има позитивно влијание врз децата. На пример:

За авторот

Горан Димитриески е блогер и истражувач на ориенталните цивилизации.

Коментари

Најнови видеа