Причините за растот на исламската вера во 21-от век

Една од причините за растот на исламот е високата стапка на раѓање меѓу муслиманската заедница. Според некои извештаи, муслиманите имаат највисока стапка на прираст од сите големи религиозни групи, со 2.9 деца по жена. Ова значи дека муслиманската популација ќе расте побрзо од другите религии во иднината.

Друга причина за растот на исламот е ширењето на верата преку мисионерство, преобратување и миграција. Муслиманите се активни во проповедањето на својата вера и поканувањето на луѓето да ја прифатат истата. Некои луѓе се привлечени кон исламот поради неговата едноставност, логика, универзалност и духовност. Други се под влијание од контактот со муслиманската култура, уметност, литература и наука. Покрај тоа, многу муслимани мигрираат или се изложени на различни влијанија од светот, што допринесува за разновидноста и видливоста на исламот.

Исламот е религија која ги нуди своите следбеници комплетен начин на живеење, кој обезбедува смисла, цел и упатство за своите верници. Исламот е исто така религија која се адаптира на различните времиња, места и околности, што ја прави примамлива за луѓето од сите раси, култури и традиции. Исламот е религија која го потенцира значењето на човечноста, правдата, мирот и сочувството, што се вредности кои се потребни во модерниот свет.

Извор: Инфоислам

За авторот

Горан Димитриески е блогер и истражувач на ориенталните цивилизации.

Коментари

Најнови видеа