СЀ ЗА ЖЕНАТА ВО БИБЛИЈАТА ШТО ДОСЕГА НЕ СТЕ ЗНАЕЛЕ

ПРАВАТА НА ЖЕНАТА ВО ЈУДАИЗМОТ, ХРИСТИЈАНСТВОТО И ИСЛАМОТ, ЧЕСТО СЕ ТЕМА НА РАЗГОВОР НА ИНТЕРНЕТ.

ЗА ТАА ЦЕЛ, ЌЕ ОЈБАВАМ ЕДНА БРОШУРА ЗА КОЈА СЕ НАДЕВАМ ДЕКА ЌЕ ПОТТИКНЕ АКАДЕМСКИ РАЗГОВОРИ НА ОВАА ТЕМА.

БРОШУРАТА МОЖЕ ДА ЈА ПОГЛЕДНЕТЕ НА СЛЕДНИОТ ЛИНК:

ЖЕНАТА ВО БИБЛИЈАТА PDF

За авторот

Горан Димитриески е блогер и истражувач на ориенталните цивилизации.

Коментари

Најнови видеа