За Куранот и читањето на верска литература во 21-от век

За жал, луѓето немаат тенденција да ги читаат светите списи на другите вери и не е изненадувачки што, иако муслиманите сочинуваат една четвртина од светската популација, многу малку муслимани го проучувале еврејскиот Танах, христијанската Библијата или Хиндуистичките Веди и подеднакво малку ако не и повеќе немуслимани одвоиле време за да го проучуваат Куранот.

Многу луѓе никогаш не се „посветуваат“ во други свети книги за да добијат единствено чувство за јазикот, тонот и пораката. Сепак, со оглед на географската локација на неколку големи војни во текот на последните две децении, стратешкото значење на Блискиот Исток, како и културното потекло на некои неодамнешни војни, изненадувачки е што многу малку немуслимани го (про)читале Куранот. Тоа е релативно кратка книга од приближно 77.000 зборови, што ја прави големината на повеќето трилери или романтични романи и приближно половина од должината на Новиот Завет или една седмина од должината на Стариот Завет. Не е длабоко сложена во својата филозофија или напишана како недостапна поезија или мистична и езотерична неодреденост.

Муслиманите веруваат дека Куранот е откриен епизодно во делови од ангелот Џибрил (библискиот Габриел) на Мухаммед а.с., мекански трговец во денешна Саудиска Арабија, преку низа објави од Аллах(Бог), во период од дваесет и три години со почеток во 610. Придружниците на Мухаммед а.с. ги запамтиле и ги запишал поединечните откритија речиси веднаш и ги составиле во последната арапска форма на Куранот во рок од две децении од неговата смрт во 632 година. Арапската верзија не е променета во последните илјада и четиристотини години. Куранот, според исламското учење се зборовите на Аллах(Бог), запишани токму како првично му биле објавени преку Мухаммед а.с. Со ова ни се дава дознаење зошто голем дел од светот, односно 2 милијарди муслимани се трудат да ги научат барем основите на куранскиот арапски јазик – да можат да ги читаат и што е уште поважно да ги слушнат буквално зборовите на Аллах(Бог) кои Тој оригинално ги објавил.

Непристрасното читање на Куранот ќе го привлече погледот на читателот кон стотици стихови кои ја наредуваат толеранцијата, простувањето, помирувањето, инклузивноста и мирот. Ова се огромното мнозинство учења од светите списи и една од основите на Куранската порака за меѓучовечките односи.

Извор: Инфоислам

За авторот

Горан Димитриески е блогер и истражувач на ориенталните цивилизации.

Коментари

Најнови видеа