Горан Димитриески

Горан Димитриески е блогер и истражувач на ориенталните цивилизации.